Hvorfor har verden brug for innovative bud?

2015 var en milepæl for den globale udviklingsdagsorden. Det markerede den succesfulde afslutning på FNs-2015 mål og samtidig godkendelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Disse mål er det mest ambitiøse projekt, som det internationale samfund nogensinde er blevet enige om. For første gang i historien har vi nu en ambitiøs målsætning for alt fra lighed mellem kønnene og kvalitetsuddannelse til klimaindsatser og inkluderende samfund.

At nå målene er dog ikke så simpelt. Mere end 800 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. 783 millioner mennesker har ikke adgang til rent vand. Kloden bliver varmere, og krig og konflikt tvinger dagligt tusinde mennesker på flugt.

For at nå målene er det ikke nok at blive bedre til det, vi gør i forvejen. Verden har brug for nytænkning og transformative ideer. De nuværende midler rækker ikke og det kræver derfor nye ideer, nye partnerskaber og nye løsninger, som kan sætte gang i alt over civilsamfund, den private sektor og ungdommen.

Vi ønsker at bidrage til de bæredygtige udviklingsmål. Derfor har vi bedt verdens ledende tænkere om at komme med deres bedste bud på, hvordan vi når målene. Resultatet er bemærkelsesværdigt og har affødt antologien “17 bud på en bedre verden”.

Grundtanken fra bogen videreføres i en række Match-Up Møder, der skal fokusere på gode bud og transformative ideer, så vi sikrer, at vi når de bæredygtige udviklingsmål.

Dit bud på en bedre verden


Dit bud på en bedre verden har betydning. Hvilken idé, innovation eller projekt ville du opfordre verden til at forfølge, for at vi nå de Globale Mål inden 2030? Giv dit bud og indgå i dialogen her.