En GPS til at spore verdensmålene – og holde dem på sporet

En GPS er ikke kun noget du placerer i din bil. Angel Gurría viser, hvordan en kreativ GPS for finansielle strømme ikke blot kan indfange den umiddelbare status quo for udviklingsressourcer, men også vise vejen for fremtidig handling. De finansielle behov for de bæredygtige udviklingsmål er på flere billioner dollars om året, så denne GPS kan være præcis, hvad vi har brug for.

Hvad er buddet? At skabe in GPS, som ikke blot vil holde styr på, hvor nuværende udviklingsmidler går hen, men også hvor de i fremtiden burde gå hen. En GPS for de bæredygtige udviklingsmål vil benytte data, værktøjer og indikatorer, som kan hjælpe lande med at fastlægge, hvor de placerer sig og hvilke veje de kan gå for at leve op til deres løfter.

Hvorfor er der brug for buddet? For at nå de bæredygtige udviklingsmål, er der brug for investeringer på estimeret 3.900 milliarder dollars årligt. Det svarer til det samlede BNP for Indien og Brasilien i 2015. Baseret på det nuværende niveau af private og offentlige investeringer i udvikling, giver det en mangel på 2.500 milliarder dollars – 18 gange mere end det nuværende niveau for officiel udviklingsbistand fra donorlande. Kort fortalt: der er et kæmpe behov for en GPS, der kan rapportere de finansielle strømme og holde dem på sporet.

Hvilken effekt kunne buddet have? En GPS ville hjælpe lande med at fordele finansielle ressourcer på den mest effektive måde. Det vil hjælpe med at fastlægge, hvor du får mest for pengene og hvordan pengene skal anvendes. Med knappe ressourcer, er dette en vigtig del af at realisere de bæredygtige udviklingsmål.

Click to view
En GPS til at spore verdensmålene – og holde dem på sporet
En GPS til at spore verdensmålene – og holde dem på sporet
Angel Gurría
Angel Gurría
Angel Gurría har været generalsekretær for OECD siden juni 2006. Han har styrket OECD’s rolle som et forum for global dialog og debat om økonomisk politik, samtidig med at han har kæmpet for interne moderniseringer og reformer. Gurría er fra Mexico og kom til OECD efter en stor karriere i sit hjemland, hvor han blandt andet var udenrigsminister og finansminister i 1990’erne.