En ny samarbejdsæra – en satsning på match-making

Ifølge Mogens Lykketoft er verdensmålene resultatet er den mest inkluderende konsultationsproces nogensinde. Målenes styrke ligger i deres originalitet, universalitet, rummelighed og kompleksitet. Deres succes er dog afhængig af, hvordan vi behandler denne kompleksitet. Og her har vi brug for nye partnerskaber og nytænkning i FN.

Hvad er hans bud? En ny samarbejdsæra, hvor FN laver match-up initiativer, der matcher et eller flere mål med relevante statslige – eller ikke-statslige partnere.

Hvorfor er det brug for buddet? Verdensmålene er komplekse og omfattende. For at nå dem skal vi finde en ny måde at tænke partnerskaber og samarbejde på. I dag tager regeringer ikke nok ansvar for at nå målene, så derfor skal der sættes ind for at holde øje med, at alle lande lever op til de løfter de har givet.

Hvilken effekt kunne buddet have? Vi har en bedre chance for at nå verdensmålene, hvis vi satser hårdt på at nye samarbejder og nye partnerskaber, da disse kan bidrage med løsningsforslag henimod vores fælles mål for 2030.

Se Mogens Lykketoft forklare buddet på en bedre verden.

Mogens Lykketoft
Mogens Lykketoft
Den 15. juni 2015 valgte FN’s Generalforsamling Mogens Lykketoft til formand for organisationens 70. samling, der løb fra september 2015 til september 2016. Da Lykketoft blev valgt, var han formand for det danske Folketing (siden 2011). Lykketoft er uddannet økonom og en garvet politiker, som har været formand for Socialdemokraterne fra 2002 til 2005. Han har været minister i 11 år, som skatteminister (1980-1981), finansminister (1993-2000) og udenrigsminister (2000-2001).