Hvordan en revolution for solenergi kan afværge en klimakrise og løse problemet med energifattigdom

Mere end en milliard mennesker lever i mørke. For at kunne tackle denne udfordring giver Jacqueline Novogratz sit bud på, hvordan et nyt energisystem uafhængigt af elnet kunne se ud.

Hvad er hendes bud? Vi skal udnytte den faldende pris på mobilteknologi og solcelle-paneler for at sikre os, at alle mennesker får adgang til bæredygtige og pålidelige energikilder. Ved at satse på en omlægning til solenergi, kan vi sikre adgang til elektricitet for alle – også dem, som er udenfor det eksisterende elforsyningsnet.

Hvorfor er der brug for buddet? De mange mennesker, der lever i mørke, er afhængige af ikke-bæredygtige energikilder, som fx olie, for at få en hverdag til at hænge sammen. Adgang til elektricitet er både et spørgsmål om overlevelse og værdighed – og derfor er det nødvendigt, at vi tænker nyt for at udbrede adgangen til elektricitet.

Hvilken effekt kunne buddet have? Et vellykket og fuldt udbygget solenergisystem vil kunne skaffe adgang til energi for de mennesker, der i øjeblikket lever i mørke. Det ville også sikre en mere økonomisk og miljømæssig bæredygtig energi og i sidste ende være med til at afværge en klimakrise.

Click to view
Hvordan en revolution for solenergi kan afværge en klimakrise og løse problemet med energifattigdom
Hvordan en revolution for solenergi kan afværge en klimakrise og løse problemet med energifattigdom
Jacqueline Novogratz
Jacqueline Novogratz
Under Jacqueline Novogratz’ ledelse har Acumen godkendt investeringer på mere end 100 millioner dollars i 89 firmaer i Afrika, Latinamerika og Sydasien, som alle fokuserer på at levere billige landbrugsløsninger, uddannelse, energi, sundhedsvæsen, boliger og vand til de fattige. Før hun kom til Acumen grundlagde og ledede Jacqueline The Philanthropy Workshop og The Next Generation Leadership-programmerne ved Rockefeller Foundation. Hun var også medstifter af Duterimbere, en mikro-finansieringsinstitution i Rwanda.