Hvordan scorer man verdensmål? Med retfærdighed og tryghed, selvfølgelig.

I denne artikel præsenterer Jamie Drummond en åben skabelon for en kampagneplan, som kan skabe en folkelig bevægelse, der støtter op om verdensmålene. Drummond mener, at de virkelige forandringer kræver, at vi får gang i civilsamfundet og udnytter det potentiale, der ligger i pop-kulturen for at skabe opmærksomhed på nødvendigheden af handling.

Hvad er hans bud? Vi skal investere i og opbygge sociale bevægelser, der kan skabe debat, deltagelse og handling, for at vi kan sikre os, at verden bliver et bedre sted. Ved at engagere politiske, men også pop-kulturelle personligheder, kan vi øge vores kendskab til nogle af de mest presserende problematikker vi står overfor.

Hvorfor er der brug for buddet? Der er brug for større opmærksomhed på de fænomener, som går igen på tværs af målene. Det er i særlig grad den ekstreme fattigdom, ligestilling mellem kønnene, fred, tryghed og bekæmpelse af korruption. Der er brug for, at vi samler os, og i fællesskab arbejder hen imod en mere fredelig verden, hvor vi på tværs af grænser begynder at opfatte os selv som en del af den samme familie.

Hvilken effekt kunne buddet have? Ved at tænke i globale kampagner, kan vi skabe øget opmærksom på den uretfærdighed, der desværre stadigvæk eksisterer mange steder på jorden. Ved at skabe et talerør for menneskers frustration, men også for deres håb og drømme, kan vi sammen skabe en bedre verden.

Click to view
Hvordan scorer man verdensmål? Med retfærdighed og tryghed, selvfølgelig.
Hvordan scorer man verdensmål? Med retfærdighed og tryghed, selvfølgelig.
Jamie Drummond
Jamie Drummond
Jamie Drummond er ’faktivist’ og medgrundlægger af ONE, en global NGO med mere end syv millioner medlemmer på verdensplan, som kæmper mod den ekstreme fattigdoms uretfærdigheder. Tidligere var Jamie Drummond global strateg for Drop the Debt, som hjalp med til at få 110 milliarder dollars gæld eftergivet, primært i Afrika, og medgrundlægger af DATA.org.