Inkluderende forretningsmodeller til imødegåelse af indkomstulighed og arbejdsløshed

For James Mwangi er innovative forretningsmodeller kernen i at skabe fremgang. Selvom han indrømmer, at inkluderende forretningsmodeller er svære at implementere på en ordentlig måde, så er han utvivlsomt den mest kvalificerede til at gøre det.

Hvad er hans bud? At ændre den nuværende bistandsbaserede udviklingsstøtte med et paradigme, der i højere grad tager udgangspunkt i inkluderende forretningsmodeller og partnerskaber.

Hvorfor er det brug for buddet? I 2015 slog The World Economic Forum fast, at den stigende økonomiske ulighed samt arbejdsløshed var de to mest fremherskende tendenser i verden. Disse tendenser er noget af det mest udfordrende for at nå verdensmålene.

Hvilken effekt kunne buddet have? Inkluderende forretningsmodeller kan demokratisere de økonomiske muligheder for fattige ved at integrere dem på markeder, som både producenter og forbrugere. Det kan betyde, at vi alle kan skabe fælles velstand på tværs af demografiske segmenter, sådan som det er tiltænkt i verdensmålene.

Click to view
Inkluderende forretningsmodeller til imødegåelse af indkomstulighed og arbejdsløshed
Inkluderende forretningsmodeller til imødegåelse af indkomstulighed og arbejdsløshed
James Mwangi
James Mwangi
Dr. James Mwangi er kendt over hele verden for sit arbejde for finansiel inklusion i sin egenskab af Group Managing Director og CEO for Equity Bank – en af Afrikas førende banker med speciale i inkluderende forretningsmodeller. Han er formand for Kenyas Vision 2030 Delivery Board, som skal sikre, at Kenya bliver et middelindkomstland inden 2030. I 2012 blev han udnævnt til Ernst & Young World Entrepreneur of the Year, Forbes Africa Person of the Year og African Investor Business Leader of the Year i 2013. Han var på Financial Times’ liste over 50 Emerging Markets Business Leaders i 2010.