Integration og universalitet: Sådan får vi verdensmålene opfyldt

Ifølge Amina Mohammed er nøgleordene til at nå verdensmålene integration og universalitet. Hendes bud er baseret på en udnyttelse af open source digitale platforme til at stimulere innovation indenfor teknologi og for at fordre integration mellem sektorer.

Hvad er hendes bud? At anerkende universalitet, integration og bæredygtighed ved at forstå at verdensmålene er for os alle. Der er behov for integration mellem sektorer, lande og verdener – særligt fokuseret på at digitale og mobile teknologier.

Hvorfor er der brug for buddet? At nå målene kræver enorme mængder finansiering, vilje og anstrengelser. 837 millioner lever stadig i fattigdom. 795 millioner er underernæret og kun halvdelen af kvinder i den arbejdsdygtige alder er en del af arbejdskraften.

Hvilken effekt kunne buddet have? Ved at skabe samarbejder mellem sektorer og øge integrationen mellem lande, kan vi finde nye konkrete ideer, politikker og teknologiske løsninger, som kan betyde, at vi har større chance for at nå verdensmålene.

quote
Efter min mening er det afgørende, at vi tager universalitet og integration via digitale platforme til os, hvis vi skal nå de globale mål. Forestil dig, at regeringer, private virksomheder, forskningsinstitutioner og fonde fra hele verden støtter den teknologiske kapacitet og de økonomiske ressourcer, der skal til for at etablere og opretholde open source-platforme. Ikke alene ville det gøre eksisterende platforme smartere og mere effektive, det ville også skabe og understøtte nye og stærke partnerskaber og deres nye idéer, innovationer og initiativer til fordel for de nødlidende
Amina J.Mohammed
Amina J.Mohammed
Amina J. Mohammed var en central aktør i processen omkring tilblivelsen af verdensmålene. Hun fungerede som særlig rådgiver for FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i spørgsmål om post-2015 planlægning og strukturering af de generelle samarbejdsrammer i forbindelse med udviklingen af og i sidste ende aftalen om verdensmålene. Hun har tidligere grundlagt og været administrerende direktør for Center for Development Policy Solutions og er adjungeret professor på Master's in Development Practice-programmet på Columbia University. Hun var seniorrådgiver for Nigerias præsident i forbindelse med 2015-målene og blev udnævnt til miljøminister af præsident Buhari, da han dannede sin regering 11. november 2015.