Omfordeling af magt i menneskers og planetens interesse

Hvis to Greenpeace-ledere fik et skud til at ændre verden, hvad ville de så gøre? Annie Leonard og Daniel Mittler beskriver, hvordan en omfordeling af politisk og økonomisk magt er en forudsætning for at nå de bæredygtige udviklingsmål.

Hvad er deres bud? At ændre den måde vi styrer planeten. Det skal ske ved at sætte ind på tre forskellige områder; give reel magt til velfærds – og miljøorganisationer, sikre at politik for forrang for erhvervsliv; samt øge kontrollen med finanssektoren.

Hvorfor er der brug for buddet? I dag er politisk og økonomisk magt i hænderne på et lille antal mennesker. Mennesker, der ofte har stærke bånd til de sektorer, der truer bæredygtig udvikling. For at nå verdensmålene har vi brug for, at politikere er ansvarlige for alle borgere – og ikke kun den rigeste procent-del.

Hvilken effekt kunne buddet have?  Ved at gøre politikere ansvarlige for alle borgere, ville vi kunne sikre, at beslutninger blev taget på baggrund af mennesker og planets velvære og ikke for at lave hurtig profit. Det ville betyde mindre politik baseret på kortsigtet vinding og mere fokus på, at vores planets velvære og sundhed i 2030.

Se Daniel Mittler forklare buddet på en bedre verden.

Annie Leonard <span class='and-author'>&</span>Daniel Mittler
Annie Leonard &Daniel Mittler
Annie Leonard er administrerende direktør for Greenpeace USA og forfatter til The Story of Stuff, en online-film, der er blevet set mere end 40 millioner gange. Filmen udviklede sig til The Story of Stuff Project, som arbejder på at gøre mennesker verden over bedre rustet i kampen for en mere bæredygtig og retfærdig fremtid. I 2010 udgav Simon & Schuster Leonards bestseller The Story of Stuff. Daniel Mittler er politisk direktør for Greenpeace International. Han leder Greenpeaces globale team fra Berlin og er samtidig politisk rådgiver for organisationen. Han har ledet mange Greenpeace-delegationer ved globale forhandlinger og skriver om NGO-strategi, klimapolitik og virksomhedsansvarlighed.