Opdyrkning af lighed i fødevaresystemet

Danielle Nierenberg sætter i denne artikel fokus på, hvilke seriøse problemer kvindelige bønder står over og giver præcise anbefalinger til, hvordan vi kan høste frugten af den næste generation, der skal lede verdens landbrug.

Hvad er hendes bud? Kvindelig bønder i udviklingslande skal have støtte fra forskning, politikere og internationale udviklings-agenturer, der bør investere i og satse på uddannelse og teknologi indenfor landbrugssektoren.

Hvorfor er det brug for buddet? Kvinder udgør halvdelen af jordens befolkning og næsten halvdelen af dens bønder. Alligevel bliver deres arbejde nærmest ignoreret. Det betyder, at kvindelige bønder ikke har de samme muligheder som deres mandlige kollegaer. Derfor går en masse viden til spilde og mulighederne for positiv udvikling og vækst bliver mindre.

Hvilken effekt kunne buddet have? En kombination af moderne teknologi og traditionelle samfunds erfaringer kunne gøre bøndernes udbytte større, mindre arbejdskrævende og mere profitabelt. Ved at give kvinder de samme produktionsmuligheder som mænd kunne kvinder øge deres afkast med 20-30%.

Se Danielle Nierenberg forklare buddet på en bedre verden.

Danielle Nierenberg
Danielle Nierenberg
Danielle Nierenberg er præsident for Food Tank og ekspert i bæredygtigt landbrug og fødevarer. Hun har primært beskæftiget sig med køn og samfund, udbredelsen af fabrikslandbrug i udviklingslandene og nyskabelser inden for bæredygtigt jordbrug. Danielle har rejst rundt i mere end 60 lande i Afrika syd for Sahara, Asien og Latinamerika, hvor hun har interviewet hundredvis af bønder, forskere, videnskabsfolk, aktivister, politikere og andre interessenter for at samle deres tanker om, hvordan man kan afhjælpe sult, fedme og fattigdom, samtidig med at miljøet beskyttes.