Troede du, at pigers uddannelse var stort før? Det er større nu

Over de seneste 25 år har der været satset stort på pigers uddannelse. Et sats, der har givet fremgang i mange lande. Alligevel mener Craig Silverstein og Mary Obelnicki, at der et uudnyttet potentiale i at fokusere på piger på tværs af udviklingssektorer og på tværs af verdensmålene.

Hvad er deres bud? I stedet for, at en sektor fokuserer på at gøre alt for piger, burde alle sektorer inddrage piger. Det betyder, at alle sektorer, fra sundhed til energi, er ansvarlige for at tælle, konsultere og forbinde piger.

Hvorfor er der brug for buddet? Selvom der er gjort et kæmpe stykke arbejde for at få piger ind i skolesystemet, så er der stadig meget, der kan gøres. Flere piger går i skole, men spørgsmålet er om de lærer noget og om de gennemfører.

Hvilken effekt kunne buddet have? Beviserne er her allerede. Uddannelse til kvinder betyder, at de har større sandsynlighed for at overleve fødsel, deres børn har større chance for selv at komme i skole og det giver også økonomisk vækst. At uddanne piger kan altså være med til at ende de cyklusser af fattigdom som mange familier sidder fast i.

Click to view
Troede du, at pigers uddannelse var stort før? Det er større nu
Troede du, at pigers uddannelse var stort før? Det er større nu
Craig Silverstein <span class='and-author'>&</span>Mary Obelnicki
Craig Silverstein &Mary Obelnicki
Craig Silverstein og Mary Obelnicki er grundlæggere af Echidna Giving, som arbejder for at få flere piger ind i bedre skoler og give dem bedre liv. Som studerende på Stanford blev Craig præsenteret for en idé, der skulle forandre verden. Han forlod den akademiske verden til fordel for den garage, hvor Google opstod. 14 år senere blev han en del af Khan Academy, hvor han nu har titlen Dean of Infrastructure. Mary er ingeniør fra MIT. Hendes fusion af analytisk tankegang og sociale forandringer førte hende til onlineorganiseringen af Big Tent, et Coro-stipendium til studier i offentlige anliggender.