Viden for videns skyld er den mest værdifulde vare, vi har

Hvordan kan “ubrugelig” viden hjælpe os med at nå verdensmålene? Fabiola Gianotti argumenterer for, at vi skal satse på viden for videns skyld. Ikke alle indsatser for at nå målene behøver at være kortsigtede, praktiske og fokuserede. Faktisk er viden for videns skyld den mest værdifulde vare vi har og har været en driftkraft bag alt fra opdagelsen og udnyttelsen af ild til de teknologier, som vi behøver for at få en bæredygtig fremtid.

Hvad er hendes bud? Grundforskning og muligheden for at opfinde og være innovativ giver ofte den viden, som der er brug for, for at ændre tingene til det bedre. Fabiola Gianotti ønsker, at vi i alle verdens lande sætter et minimum på investeringer i uddannelse på områder, der inkluderer videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

Hvorfor er der brug for buddet? Innovationer drives af grundforskning. Det er praktisk set umuligt at finde en form for teknologi, som ikke kan spores tilbage til videnskabsmænd, der har haft et ønske om at forstå den verden vi lever i. Tag Higgs-partiklen eller Einsteins relativitetsteori. Hvis vi skal se udvikling i en større skala, så spiller grundforskning en essentiel rolle. 

Hvilken effekt kunne buddet have? At placere sit bud på grundforskning og uddannelse i videnskabelige discipliner giver måske ikke de store fremskridt mod de bæredygtige udviklingsmål lige nu og her. Men det kan bidrage til den type viden, som ikke kun beriger menneskeheden, men også giver en nyt udgangspunkt for bæredygtige teknologier, der kan flytte verdens udvikling meget hurtigere end med vores nuværende redskaber.

Click to view
Viden for videns skyld er den mest værdifulde vare, vi har
Viden for videns skyld er den mest værdifulde vare, vi har
Fabiola Gianotti
Fabiola Gianotti
Fabiola Gianotti begyndte hos CERN, det europæiske center for forskning i partikelfysik, i 1994 og blev centrets første kvindelige direktør i 2016. Hun har et æresprofessorat ved Edinburgh University og er medlem af the Italian Academy of Sciences og associeret medlem af US Academy of Sciences samt det franske Académie des sciences. Fra 2009 til 2013 var hun projektleder og talsperson for ATLAS-eksperimentet, og 4. juli 2012 stod hun i spidsen for CERN’s offentliggørelse af fundet af Higgs-partiklen. I 2011 blev Gianotti optaget på The Guardians liste over de 100 mest inspirerende kvinder. Hun var nummer fem på Time Magazines liste over årets personer i 2012 og var nævnt i Forbes Magazine som en af de 100 mest indflydelsesrige kvinder i 2013.