Match-Up Møder

Igennem en række af Match-Up Møder er det målet at identificere radikale ideer og gode bud, som kan blive afgørende for, at vi når målene for 2030. Match-Up Møderne skal matche investorer, entreprenører, filantroper og organisationer for at inspirere til at skabe nye samarbejder og indsatser omkring gode ideer. Sagt på en anden måde: Der er brug for en platform for handling, som inkluderer utraditionelle deltagere, og som er baseret på dialog, research og samtidig giver plads til eksperimenter.

Formålet med initiativet er at skabe grundlaget for, at civilsamfundet og den private sektor kan lave partnerskaber, som har potentiale for at løse lokale udfordringer. Men initiativet kan også ses som en blåstempling af ideer for andre og forhåbentlig resultere i virkelige og transformative initiativer.

Mere information om møderne vil blive afsløret i løbet af efteråret 2016.

globe